Menu

Gizlilik Politikası

KİŞİSEL BİLGİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER, KARAR VE YÜRÜTME FORMU, 6698 sayılı Kanun

SkyNeb Veri İletişim Hiz. Yaz. ve Tic. Ltd. Şti. temel hakların ve özgürlüğün korunmasının bir parçası olarak, kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığı, işlendiği, yasal gerekçeler ve bu konuda haklarınızla ilgili “ Kişisel Verilerin Korunması ” 15 Haziran 2018 tarihinde güncellenmiştir.

Hızlı Onay: Bildirime dayalı ve özgür iradeyle belirli bir konu için ifade edilmiş bir onay,
Kişisel Veriler: Tanımlanmış veya tanımlanmamış her türlü bilgiyi gerçek kişi olarak vurgulanır
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel veriler üzerinde, otomatik veya kısmen otomatik, toplanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, duyurulması, aktarılması, satın alınması, sınıflandırılması veya bir parçası olarak tutulmasına yönelik her türlü işlem.
Veri İşlemcisi: Veri amirinin kişisel verileri işlemesi için yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verileri belirli kriterlere göre yapılandıran bir kayıt sistemi,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenmesinin amacını belirleyen ve ayrıca bir veri kayıt sistemi ve yönetimini kurmaktan sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

SkyNeb Veri İletişim Hiz. Yaz. ve Tic. Ltd. Şti. Kanunları uyarınca veri sorumlusu olarak görev yapmaktadır.
7 Nisan 2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, müşterilerimiz, hizmetlerimizden yararlanmak isterlerse kişisel bilgilerini paylaşırlar. Yasaların desteklediği sınırlamalar dahilinde Veri Danışmanı unvanıyla; hizmetlerini sürdürmek amacıyla, yasalar dahilinde ve ölçeklendirilerek yeniden düzenleyebilir, düzenleyebilir, ilan edebilir, paylaşabilir ve bu bilgileri üçüncü şahıslara aktarabilir, işleyebilir, saklayabilir, saklayabilir ve güncelleyebilir.

Şirketimiz, yasal gerekçelerle ve kişisel verilerinizi işleme koymak niyetiyle; yürürlükteki mevzuat uyarınca, müşterinin kimliğinin tespiti, gerekli adresin kaydedilmesi ve gerekli diğer bilgilerin kaydedilmesi amacıyla fon ve para piyasaları, emtialar ve benzeri kurum verileri ile ilgili hisse senetleri ve tahviller; Dijital veya kağıt platformlarda temel oluşturacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; Piyasalara, Türkiye Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer yetkili kurum ve kuruluşların kanunlarına tabidir ve bilgi vermek, raporlamak, resmi makamlarca öngörülen bilgileri saklamak ve türevleri piyasa veri dağıtımı ve yazılımı ile uluslararası ve ulusal yönetmeliklerle size ürünleri sunmak için yükümlülükleri yerine getirir. Kişisel verileriniz faturalandırma, ilgili pazarları raporlama, şirketimizin satış ve pazarlama birimlerinin muhasebe işlemlerinde kullanılacak; Ayrıca, size daha iyi hizmet sunabilmek için, CRM sistemimizde ilgili piyasa verilerini transfer etmek için. Kişisel verileriniz, web siteleri, çağrı merkezi, karşılıklı anlaşma ve diğer benzer kanallarla ilgili olarak otomatik veya yetkisiz şekilde, sözlü, yazılı veya elektronik platformlarda toplanabilir.

Kişisel bilgileriniz, kişi, kurum ve kuruluşlar ile diğer üçüncü şahıslar; iç ve dış pazarlara, sizden istenen şartlar altında kullanılması durumunda, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu ile paylaşılabilir; Faaliyetlerimizi ve katılımımızı sürdürmek adına işbirliği yaptığımız danışman ve kuruluşlarla paylaşılabilir. “İstisnalar” başlıklı Kişisel Verilerin Korunması altında, 28. fıkra, belirtilen kıstasların gizlenmesi şartıyla, Şirket müşterilerimize başvurarak Yasanın 11. fıkrasının bir parçası olarak:
a) Verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
b) İşlenmişse bilgi istemek,
c) Uygun şekilde işlenmişse, işlemenin amacını öğrenmek,
d) Bilginin aktarıldığı yerel/ulusal üçüncü şahısları öğrenmek,
e) Eksik / yanlış bilgilerin düzeltilmesini istemek,
f) Kişisel Veriler Hukukunun 7. maddesi uyarınca öngörülen şartlar altında bilgilerin silinmesi / silinmesi talep edilmesi,
g) (e) ve (f) bentlerinde belirtilen işlemlerin üçüncü taraflara bildirilmesini istemek,
h) münhasıran otomatikleştirilmiş sistemlerin analiziyle aleyhinize sonuçlara itiraz etmek,
i) Kişisel verilerinizin yasadışı işlenmesinden kaynaklanan kayıp veya zararla karşı karşıya kalırsanız, tazminat talep etmek.

Hak kullanımınız, bu düzenlemenin 15.06.2018 (gg / aa / yyyy) tarihli yürürlük tarihi ile başlar ve bu yasa başvurusu ile ilgili talebiniz için şirketimize yazılı bir talepte bulunmanız gerekir. Ancak, talepleriniz ek bir ücret talep ederse; Şirketimiz, 13. Maddede belirtilen Kişisel Verilerin Korunması Yasası’nın “Veri Danışmanı Başvurusu” kapsamında belirtilen tarifelerde sizden harcama yapma hakkına sahiptir. Bilgi ve onay formu, şirketimiz için imzalanan her türlü sözleşmenin ekinin ayrılmaz bir parçasıdır.

SkyNeb
  • Türkiye Kayıt numarası.67428897
  • İsveç Kayıt numarası.770101
  • Hong Kong Kayıt numarası.70305272
SkyNeb Earth
SkyNeb (HKEX) Hong Kong Borsaları ve (İMKB) Borsa İstanbul üyesidir.
TCMB USD Efektif Satış Kuru: 6.8648 TL